อยากให้เธอฝันดี

อยากให้เธอฝันดี

เนื้อเพลง อยากให้เธอฝันดี

ช่างดี เหลือเกิน
ที่มี วันนี้
ดีใจทุกที
เมื่อเราได้พบกัน
ขอบคุณ หัวใจ
ที่มี ให้ฉัน
จะเก็บเอาไว้ ตลอดไป
.ความจริงใจที่มีนั้น
จะไม่มี วันหมด ไป
เก็บวันเวลา
ที่ผ่านมาไว้ในใจ
อบอุ่นอย่างนี้ เพราะเธอ
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
ส่งใจคิดถึงกัน
แอบกระซิบ
พระจันทร์ ช่วยบอกเธอ
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
อยากให้เธอรู้เสมอ
มีคนต้องการให้เธอ ฝันดี
ช่างดี เหลือเกิน
ที่มี วันนี้
มีเธอที่ดี
อยู่คอยเคียงข้างกัน
หนึ่งคำ สัญญา
จากใจ ของฉัน
จะมีเธอนั้น ตลอดไป
.ความจริงใจที่มีนั้น
จะไม่มี วันหมด ไป
เก็บวันเวลา
ที่ผ่านมาไว้ในใจ
อบอุ่นอย่างนี้ เพราะเธอ
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
ส่งใจคิดถึงกัน
แอบกระซิบ
พระจันทร์ ช่วยบอกเธอ
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
อยากให้เธอรู้เสมอ
มีคนต้องการให้เธอ ฝันดี
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
ส่งใจคิดถึงกัน
แอบกระซิบ
พระจันทร์ ช่วยบอกเธอ
ก่อนหลับตานอนลงเมื่อไร
อยากให้เธอรู้เสมอ
มีคนต้องการให้เธอ ฝันดี
มีคนต้องการให้เธอ ฝันดี