อยากให้รู้..รักไม่มีวันเปลี่ยน

อยากให้รู้..รักไม่มีวันเปลี่ยน

ฟังเพลง อยากให้รู้..รักไม่มีวันเปลี่ยน

เนื้อเพลง อยากให้รู้..รักไม่มีวันเปลี่ยน

โลกนี้อาจเปลี่ยนแปลงช้าช้า
วันเวลาอาจเปลี่ยนไปทุกนาที
แต่ความรักของฉัน
ที่ให้เธอผู้นี้ไม่มีวันเปลี่ยนไป
จะมีแต่เพียงเธอเท่านั้น
จะดูแลห่วงใยเธอ
เรื่อยเรื่อยไป
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้
เธอจะมีฉันไหม
ฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลง
อยากบอกให้รู้ อยากให้รู้
อยากจะขอให้เชื่อสักครั้ง
คนคนนี้จะยอมทุ่มเททุกอย่าง
เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้น
อยากบอกให้รู้ อยากให้รู้
บอกจากใจผู้ชายอย่างฉัน
ว่าจะรักเธอไป
ตราบนานเท่านาน
และจะรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
รักนี้มีแต่ให้เท่านั้น
ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
เหมือนใครใคร
อยากให้วันเวลา
พิสูจน์ความจริงใจ
ให้เธอรู้สักวัน
อยากบอกให้รู้ อยากให้รู้
อยากจะขอให้เชื่อสักครั้ง
คนคนนี้จะยอมทุ่มเททุกอย่าง
เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้น
อยากบอกให้รู้ อยากให้รู้
บอกจากใจผู้ชายอย่างฉัน
ว่าจะรักเธอไป
ตราบนานเท่านาน
และจะรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ขอ.. เข้าไปนั่งในหัวใจ
แต่เต็มใจจะห่วงใยเธอ
คนคนนี้จะยอมทุ่มเททุกอย่าง
เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้น
อยากบอกให้รู้ อยากให้รู้
บอกจากใจผู้ชายอย่างฉัน
ว่าจะรักเธอไป
ตราบนานเท่านาน
และจะรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
และจะรักเธอคนเดียว
ตลอดไป