อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม

อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม

เนื้อเพลง อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม

………ดนตรี………
..ไม่ลืมรสชาติของความพ่ายแพ้
จดจำรอยแผล
วันที่คนไทยหัวใจสลาย
บนทางที่แตกต่างสี
ที่ทุกคนทำใจไม่ได้
น่าเศร้าใจที่เห็นคนไทยไม่รักกัน
กลับมาทบทวนกันดูสักครั้ง
บทเรียนเบื้องหลังได้สอนอะไร
เรามากกว่านั้น
เราลองวางปมปัญหา
หันหน้ามาแล้วพูดจากัน
หนทางเดียว
จะช่วยให้ผ่านให้พ้นไป
สู่ความสงบสันติสามัคคี
ร่วมใจกันทำความดี
ถวายพ่อหลวงของไทย
หล่อหลอมเป็นใจเดียวกัน
มาสร้างสรรค์ทางเลือกกันใหม่
อยากเห็นคนไทย
รักกันได้อย่างเดิม
..เมื่อยามหยาดฝนซาฟ้าก็จะใส
แต่เราจะเห็นสายรุ้งพร่างพราย
ประกายหลากสี
เป็นความแตกต่าง สร้างสรรค์
ที่ลงเอยกันด้วยดีดี
เพราะเรามี
ความรักยึดเหนี่ยวในหัวใจ
………..ดนตรี………..

..(สู่ความสงบสันติสามัคคี
ร่วมใจกันทำความดี
ถวายพ่อหลวงของไทย
หล่อหลอมเป็นใจเดียวกัน
มาสร้างสรรค์ทางเลือกกันใหม่
อยากเห็นคนไทย
รักกันได้อย่างเดิม)
..สู่ความสงบสันติสามัคคี
ร่วมใจกันทำความดี
ถวายพ่อหลวงของไทย
หล่อหลอมเป็นใจเดียวกัน
มาสร้างสรรค์ทางเลือกกันใหม่
อยากเห็นคนไทย
รักกันได้อย่างเดิม
ผ่านพ้นมันไป
ยิ่งรักกันมากกว่าเดิม