อยากเปลี่ยนใจเธอ

อยากเปลี่ยนใจเธอ

ฟังเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ

เนื้อเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ

อยากเปลี่ยน วันจันทร์
เป็นวัน อาทิตย์
อยากเปลี่ยน ชีวิต
ให้ง่าย ขึ้น
อยากเปลี่ยน กลางวัน
เป็นกลาง คืน
อยากให้คน ที่ยืน
ได้นั่ง เก้าอี้
อยากเปลี่ยน การรบ
เป็นการ รัก
อยากให้คน หน้ายักษ์
มีรอย ยิ้ม
อยากเปลี่ยน เปลวไฟ
เป็นไอ ติม
ให้คน จน ได้ลิ้ม
ไข่ปลา คารเวียร์
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย

อยากเปลี่ยน ตึกสูง
เป็นต้น ไม้
อยากให้คน ใจร้าย
นะใจ ดีบ้าง
อยากให้คน ที่เดิน
อยู่ริมทาง
เปลี่ยนให้เขา ได้นั่ง
บีเอ็ม ดั๊บ เบิ้ลยู
อยากเปลี่ยน ยาบ้า
เป็นยา ดี
อยากเปลี่ยน ยาอี
เป็นอี โน
อยากเปลี่ยน โคเคน
เป็นแตง โม
ตาเธอ โต้โต
ฉันอยาก มอง นานนาน
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย

อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย

อยากเปลี่ยน วันจันทร์
เป็นวัน อาทิตย์
อยากเปลี่ยน ชีวิต
ให้ง่าย ขึ้น
อยากเปลี่ยน กลางวัน
เป็นกลาง คืน
อยากให้คน ที่ยืน
ได้นั่ง เก้าอี้
อยากเปลี่ยน การรบ
เป็นการ รัก
อยากให้คน หน้ายักษ์
มีรอย ยิ้ม
อยากเปลี่ยน เปลวไฟ
เป็นไอ ติม
ให้คน จน ได้ลิ้ม
ไข่ปลา คารเวียร์
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย

อยากเปลี่ยน คนแก่
เป็นวัย รุ่น
อยากให้พวก ชอบวุ่น
ได้อยู่ เฉยเฉย
อยากให้การ เมืองไทย
เปลี่ยนไป เอย
ชอบเธอ จังเลย
ไม่รู้จะพูด ยังไง
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้รัก ฉัน ซักหน่อย
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้รัก ฉัน ซักหน่อย
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้ชอบ ฉัน ซักหน่อย
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
อยากเปลี่ยน ใจเธอ
ให้รัก ฉัน ซักหน่อย