อยากหลบบ้าน

อยากหลบบ้าน

เนื้อเพลง อยากหลบบ้าน

.บ้านที่เคยอยู่มา
สุดหนักหนาวันนี้ต้องไกล
ดาวดวงนั้นใช่ไหม
ที่ส่องประกาย
สดใสตอนอยู่บ้านเรา
.ยามแตกใบแล้วหนอ
โอ้ดอกตอก็บานสกาว
มาอยู่ไกลใจเหงา
ถ้าคนบ้านเรา
ยังอยู่ในความทรงจำ
โอ๊ย อยากหลบบ้าน
จากมานานมาหางานทำ
อยากหลบบ้าน
เพราะคิดถึงบ้าน
ทำแต่งานหน้าแดงหน้าดำ
โอ้ชีวิตเหมือนโดนจองจำ
ด้วยเงื่อนไขของกาลเวลา.
.ถ้าวันใดหยุดงาน
อีหลบบ้านที่เราจากมา
ใจยังคอยถามหา หากมีเวลา
อีแข๊บหลบไปบ้านเรา
โอ๊ย อยากหลบบ้าน
จากมานานมาหางานทำ
อยากหลบบ้าน
เพราะคิดถึงบ้าน
ทำแต่งานหน้าแดงหน้าดำ
โอ้ชีวิตเหมือนโดนจองจำ
ด้วยเงื่อนไขของกาลเวลา.
.ถ้าวันใดหยุดงาน
อีหลบบ้านที่เราจากมา
ใจยังคอยถามหา หากมีเวลา
อีแข๊บหลบไปบ้านเรา
โอ๊ย อยากหลบบ้าน
จากมานานมาหางานทำ
อยากหลบบ้าน
เพราะคิดถึงบ้าน
ทำแต่งานหน้าแดงหน้าดำ
โอ้ชีวิตเหมือนโดนจองจำ
ด้วยเงื่อนไขของกาลเวลา
…………