อยากหยุดเวลา

อยากหยุดเวลา

ฟังเพลง อยากหยุดเวลา

เนื้อเพลง อยากหยุดเวลา

ฉันเริ่มจะใจหาย
เมื่อมอง ฟ้าไกล
ฟ้าใกล้จะรุ่งสาง
เริ่มมีแสง รำไร
รู้ว่าใกล้เวลา
จากกัน แสนไกล
หัวใจเริ่มสลาย
แต่จะทำ เช่นไร
อยาก จะร้องไห้
อยากให้เวลาเดินช้า ช้า
ขอเวลา ซักหน่อย
อยาก มองหน้ากัน
อยากหยุดวันเวลานี้ไว้
นานเท่านาน ก่อนจากกัน
ขอเพียงให้เวลา
พูดจา ซักคำ
แล้วจะจดจะจำ
จากวันนี้ จนตาย
รู้ว่าใกล้เวลา
จากกัน แสนไกล
หัวใจเริ่มสลาย
แต่เธอคง ต้องไป
อยาก จะร้องไห้
อยากให้เวลาเดินช้า ช้า
ขอเวลา ซักหน่อย
อยาก มองหน้ากัน
อยากหยุดวันเวลานี้ไว้
นานเท่านาน ก่อนจากกัน
สิ่งที่ใจรู้ดี ฉันเองไม่เคยมีใคร
รักได้อย่างนี้เช่นเธอ
รักอยู่เต็มดวงใจ
อยาก จะร้องไห้
อยากให้เวลาเดินช้า ช้า
ขอเวลา ซักหน่อย
อยาก มองหน้ากัน
อยากหยุดวันเวลานี้ไว้
นานเท่านาน ก่อนเธอต้องไป