อยากมีคนคิดฮอด

อยากมีคนคิดฮอด

เนื้อเพลง อยากมีคนคิดฮอด

ฮักและคิดฮอด
นี่คือคำหยอดจากสาว
เขาฝากบอกถึงเพื่อนเฮา
กระซิบเบาๆสุดซึ้งแฮงหลาย
ดีใจแทนเพื่อน
อิจฉาอีหลีเด้อนาย
คำฝากมากด้วยความหมาย
มันช่างกินใจฟังแล้วออนซอน
แต่เฮาคนนี้
บ่มีไผเขาคึดฮอด
อยู่เศร้าเหงาใจตลอด
บ่ว่ายามกินยามนอน
คนรักเราหนา
โทรมาบ่มีจักตอน
ต้องอยู่คนเดียวปอนๆ
บ่มีไผเขาห่วงหา
.เพื่อน เอ๋ย
แม่นเพื่อนมีดีอันได๋
สาวจั่งหลงใหล
สนใจฝากคำพร่ำมา
มีปิ๊คอัพขี่
หรือมีดีตรงที่หน้าตา
จึงมีคนคอยห่วงหา
ฝากคำมาอ้อนมาออย
.อยากมีคนเว้า
กับเฮาคำว่าคิดฮอด
ฝากคำหวานมาอ้อนออด
ให้ฟังเบิ่งแนจักหน่อย
คือสิมีแฮง
หัวใจเฮ็ดให้โตลอย
อยากฟังจักคำน้อยๆ
กระซิบค่อยๆ ว่า คึด ฮอดแฮง
อยากมีคนเว้า
กับเฮาคำว่าคิดฮอด
ฝากคำหวานมาอ้อนออด
ให้ฟังเบิ่งแนจักหน่อย
คือสิมีแฮง
หัวใจเฮ็ดให้โตลอย
อยากฟังจักคำน้อยๆ
กระซิบค่อยๆ ว่า คึด ฮอดแฮง