อยากกลับไป

อยากกลับไป

เนื้อเพลง อยากกลับไป

เริ่มด้วยคบกันแล้วจบลงที่ลาจาก อ่าห้ะ
เหมือนหัวใจเป็นกระดาษ มันฉีกขาด
เหมือนปากชีก ตอนที่ผิดพลาด
(ถ้าย้อนไปได้มันจะไม่พลาดอีก)

เป็นรองเท้าที่ขาดคู่ เป็นสภาที่ขาดตู้
เป็นลูกเสือที่ขาดภู่ ฉันเลยเป็นคนที่ขาดคู่
เมื่อความผิดพลาดมันบัญชา
ใส่แว่นดำเพื่อบังตา ในวันที่เธอมาล่ำลา

เหมือนเสียงปืนลั่นมา แค่ลั่นไกล
ใส่ฉันแบบไม่ต้องคิดก่อน
ในคำที่ลั่นไป ฉันไม่ได้คิดหรอก
ผิดพลาด ฉันพลาดผิด
เหมือนเอาลิคควิส มาเขียนภาพทำให้ภาพผิด

ถ้าย้อนกลับไปที่ดีกว่า ฉันไม่เคยคิดว่ามีค่า
ฉันคิดแค่ถึงนาทีนี้ ฉันไม่เคยคิดนาทีหน้า
(ถ้าย้อนกลับไปที่ดีกว่า ฉันไม่เคยคิดว่ามีค่า
ฉันคิดแค่ถึงนาทีนี้ ฉันไม่เคยคิดนาทีหน้า)

อยากกลับไปเป็นเวลาที่เจอ ในตอนที่เราพึ่งแลกเบอร์
แต่มันเป็นไม่ได้ แต่มันเป็นไม่ได้
เพราะเธอต้องพบคนใหม่ที่ดีกว่า
อยากกลับไปเป็นเวลาที่เจอ ในตอนที่เราพึ่งแลกเบอร์
แต่มันเป็นไม่ได้ แต่มันเป็นไม่ได้
เพราะเธอต้องพบคนใหม่ที่ดีกว่า

แผนมันพัง ตั้งแต่ยังไม่วางแผน
พักเอาแขนวาง ต้องลุกไม่ทันได้วางแขน
เธอสั่งให้กางแขน ฉันก็ทำให้แขนกาง
เธอต้องการแบบจานแหวน จะหาให้เธอทั้งแหวนจาน

ฉันกลายเป็นมวลอากาศ ที่มันไม่มีตัวตน
ทั้งที่เดินผ่าน และเธอก็แทบเอาตัวชน
เธอบอกว่ามองไม่เห็น ทั้งที่จริงเธอก้เห็นโย่ว
เธอไม่ยอมให้ฉันมีตัวตน

ถ้าย้อนกลับไปที่ดีกว่า ฉันไม่เคยคิดว่ามีค่า
ฉันคิดแค่ถึงนาทีนี้ ฉันไม่เคยคิดนาทีหน้า
(ถ้าย้อนกลับไปที่ดีกว่า ฉันไม่เคยคิดว่ามีค่า
ฉันคิดแค่ถึงนาทีนี้ ฉันไม่เคยคิดนาทีหน้า)

อยากกลับไปเป็นเวลาที่เจอ ในตอนที่เราพึ่งแลกเบอร์
แต่มันเป็นไม่ได้ แต่มันเป็นไม่ได้
เพราะเธอต้องพบคนใหม่ที่ดีกว่า
อยากกลับไปเป็นเวลาที่เจอ ในตอนที่เราพึ่งแลกเบอร์
แต่มันเป็นไม่ได้ แต่มันเป็นไม่ได้
เพราะเธอต้องพบคนใหม่ที่ดีกว่า