อนิจจาลาโง่

อนิจจาลาโง่

เนื้อเพลง อนิจจาลาโง่

ก็รู้ว่ารักเขาเราเศร้าสร้อย
เขาปล่อยให้คอย
ให้คอยอยู่ เสมอมา
บางครั้ง ฉันยืนฝืนกลั้นน้ำตา
นัดแล้ว ไม่มา มันช่างน่าน้อยใจ
ก็รู้ว่าเขารักเราไม่จริง
นี่แหละอกหญิง
ยากจริงจะรักใครๆ
ด้วยเขา รักเรารักเพียงความใคร่
ต้องการ เมื่อไหร่
เสแสร้งให้ตายใจทุกครา
จาก หัวใจถึงใครคนหนึ่ง
คนนั้นผู้ซึ่ง
หลอกลวงฉัน ตลอดมา
ลวงฉันไปเถิด
ถ้าเป็นความสุขอุรา
ไม่ต้องมาคอยห่วงหา
ทำมายาว่ารักแน่นอน
ก็รู้ว่าเขารักเราเล่นๆ
ยามเมื่อไม่เห็น
ก็คอยห่วงหา อาวรณ์
อกเอ๋ย ไม่เคยรักใครมาก่อน
ชั้นเชิง จึงอ่อน
เขาหลอกต้อนตัวเราเหมือนลา

…..ดนตรี…..
จาก หัวใจถึงใครคนหนึ่ง
คนนั้นผู้ซึ่ง
หลอกลวงฉัน ตลอดมา
ลวงฉันไปเถิด
ถ้าเป็นความสุขอุรา
ไม่ต้องมาคอยห่วงหา
ทำมายาว่ารักแน่นอน
ก็รู้ว่าเขารักเราเล่นๆ
ยามเมื่อไม่เห็น
ก็คอยห่วงหา อาวรณ์
อกเอ๋ย ไม่เคยรักใครมาก่อน
ชั้นเชิง จึงอ่อน
เขาหลอกต้อนตัวเราเหมือนลา.