อดีต

อดีต

เนื้อเพลง อดีต

ทรมาน กับการ ข้ามผ่านความทรงจำ
ความมืดดำ ตอกย้ำ ซ้ำจนเป็นน้ำตา

ยังเฝ้ามอง สะท้อน ภาพในกระจกเงา
มีแค่เรา กับเขา เรื่องเก่า ๆ เท่านั้นเอง

หากเราเคยเสียใจในอดีต
อย่ากลับไปทำอะไรซ้ำ ๆ อยู่กับปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเริ่มใหม่
ผ่าตัดหัวใจแห่งความเจ็บช้ำ อยู่กับปัจจุบัน

หาหนทาง หาหนทาง

หากเราเคยเสียใจในอดีต
อย่ากลับไปทำอะไรซ้ำ ๆ อยู่กับปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเริ่มใหม่
ผ่าตัดหัวใจแห่งความเจ็บช้ำ อยู่กับปัจจุบัน

หากเราเคยเสียใจในอดีต
อย่ากลับไปทำอะไรซ้ำ ๆ อยู่กับปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเริ่มใหม่
ผ่าตัดหัวใจแห่งความเจ็บช้ำ อยู่กับปัจจุบัน