ห้ามใจ

เนื้อเพลง ห้ามใจ

เธอคือคนเดียวที่ต้องการ
ทั้งๆ ที่รู้ไม่มีทาง
แต่ใจของฉันก็ยังจะอยากจะแย่งเธอ
เพื่อให้ได้เธอมาครอบครอง
ต้องแลกชีวิตฉันก็ยอม
จะไม่ให้ใครหน้าไหนได้ใกล้เธอ

แต่ต้องเก็บไว้ ไฟที่มันร้อนแรง
ต้องทำเป็นแกล้งและไม่แสดงให้ใครรู้เลย

ต้องอยู่กับรักที่บอกออกไปไม่ได้
รักเธอแทบตาย ทุรนทุราย
แต่ไม่อาจเผยใจ

ต้องหลบต้องซ่อนตัวอยู่ลึกๆ ใช่ไหม
ยิ่งได้ใกล้กับเธอ แทบเก็บไม่ไหว
รู้ไหมมันช่างทรมาน

ไม่รู้ต้องทนอีกแค่ไหน
ไม่รู้จะยั้งใจได้ไหม
ไม่รู้ว่าฉันต้องรอถึงเมื่อไร

แต่ต้องเก็บไว้ ไฟที่มันร้อนแรง
ต้องทำเป็นแกล้งและไม่แสดงให้ใครรู้

ต้องอยู่กับรักที่บอกออกไปไม่ได้
รักเธอแทบตาย ทุรนทุราย
แต่ไม่อาจเผยใจ

ต้องหลบต้องซ่อนตัวอยู่ลึกๆ ใช่ไหม
ยิ่งได้ใกล้กับเธอ แทบเก็บไม่ไหว
รู้ไหมมันช่างทรมาน

ต้องเก็บไว้ ใช่ไหม

ต้องอยู่กับรักที่บอกออกไปไม่ได้
รักเธอแทบตาย ทุรนทุราย
ต้องซ่อนตัวอยู่ลึกๆ ใช่ไหม
ยิ่งได้ใกล้กับเธอ แทบเก็บไม่ไหว
รู้ไหมมันช่างทรมาน