ห้ามปวดตับ

ห้ามปวดตับ

เนื้อเพลง ห้ามปวดตับ

ห้าม โดดตึก
และห้าม เก็บกด
และห้าม อึดอัด
แอบพัน คอตาย
ห้าม หงุดหงิด
และห้าม แอบโดด รถไฟ
ห้าม ปวดตับ
และห้าม ดับจิต
และห้าม ตุกติก
แอบกิน ยาตาย
ห้าม บาดเจ็บ
และห้าม เบื่อหน่าย ละกัน
อยู่ ดีดี ไม่เอา
จะมา รักกัน จริงๆ นะหรือ
บอก ตามตรง ก็คือ
ให้คิด ดูก่อน
ไม่ เป็นไร หรอกเธอ
จะมา เมื่อไร เต็มใจ แน่นอน
แต่ ใจจริง จะวอน
จะเตือนเธอ เอาไว้
ทั้ง เธอ แหละฉัน
จะมา รักกัน ไม่มี ปัญหา
พูด กัน ก่อนหนา
ให้เธอ เข้าใจ
ห้าม โดดตึก
และห้าม เก็บกด
และห้าม อึดอัด
แอบพัน คอตาย
ห้าม หงุดหงิด
และห้าม แอบโดด รถไฟ
ห้าม ปวดตับ
และห้าม ดับจิต
และห้าม ตุกติก
แอบกิน ยาตาย
ห้าม บาดเจ็บ
และห้าม เบื่อหน่าย ละกัน
หาก มีใจ จะมา
ก็เซ็น สัญญา ยินยอม กันไว้
หาก เธอเจอ อะไร
ให้ช่วย ทนหน่อย
เจอะ อะไร ที่งง
หากเธอ มั่นคง ตาเธอ ไม่ลอย
ก็ เต็มใจ จะคอย
จะเปิด ใจ เอาไว้
ทั้ง เธอ แหละฉัน
จะมา รักกัน ไม่มี ปัญหา
พูด กัน ก่อนหนา
ให้เธอ เข้าใจ
ห้าม โดดตึก
และห้าม เก็บกด
และห้าม อึดอัด
แอบพัน คอตาย
ห้าม หงุดหงิด
และห้าม แอบโดด รถไฟ
ห้าม ปวดตับ
และห้าม ดับจิต
และห้าม ตุกติก
แอบกิน ยาตาย
ห้าม บาดเจ็บ
และห้าม เบื่อหน่าย ละกัน
ทั้ง เธอ แหละฉัน
จะมา รักกัน ไม่มี ปัญหา
พูด กัน ก่อนหนา
ให้เธอ เข้าใจ
ห้าม โดดตึก
และห้าม เก็บกด
และห้าม อึดอัด
แอบพัน คอตาย
ห้าม หงุดหงิด
และห้าม แอบโดด รถไฟ
ห้าม ปวดตับ
และห้าม ดับจิต
และห้าม ตุกติก
แอบกิน ยาตาย
ห้าม บาดเจ็บ
และห้าม เบื่อหน่าย ละกัน
ห้าม โดดตึก
และห้าม เก็บกด
และห้าม อึดอัด
แอบพัน คอตาย
ห้าม หงุดหงิด
และห้าม แอบโดด รถไฟ
ห้าม ปวดตับ
และห้าม ดับจิต
และห้าม ตุกติก
แอบกิน ยาตาย
ห้าม บาดเจ็บ
และห้าม เบื่อหน่าย ละกัน