ห้องสีเทา

ห้องสีเทา

เนื้อเพลง ห้องสีเทา

ฉันเห็น
และรู้ เรื่องราวทุกอย่าง
ตั้งแต่ที่เขาทิ้งเธอ
ไว้คนเดียว
เปลี่ยนแปลงจากคน
มองโลกสวยงาม
กลับกลายเลวร้าย ทุกอย่าง
แค่น้ำตา ก็พอที่เธอ
จะเสีย ให้คน
ใจร้าย อย่างเขา
อย่าขัง ตัวเอง ในห้อง สีเทา
เปิดประตู
ยอมรับ ความจริง
แล้วทิ้ง ทุกอย่างไป
กับเวลา
อย่าเอา ชีวิตของเธอ ทิ้งไป
กับพา ยุร้าย ที่พัด เข้ามา
ก็คง ไม่คุ้ม ไม่มีค่าพอ
เพราะเขา คงไม่กลับมา
แค่น้ำตา ก็พอที่เธอ
จะเสีย ให้คน
ใจร้าย อย่างเขา
อย่าขัง ตัวเอง ในห้อง สีเทา
เปิดประตู
ยอมรับ ความจริง
แล้วทิ้ง ทุกอย่างไป
กับเวลา
แค่น้ำตา ก็พอที่เธอ
จะเสีย ให้คน
ใจร้าย อย่างเขา
อย่าขัง ตัวเอง ในห้อง สีเทา
เปิดประตู
ยอมรับ ความจริง
แล้วทิ้ง ทุกอย่างไป
กับเวลา