ห่าง

ห่าง

ฟังเพลง ห่าง

เนื้อเพลง ห่าง

อยากให้เธอเข้าใจ
ไม่เคยต้องการให้เราสองคนต้องจบแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เธอก้รู้ดี ว่าฉันนั้นต้องการแค่เธอก็พอ

ทางที่เราต้องไปต่อ
จะฉุดให้รอและหวังให้เธอไม่เสียใจกับฉัน
ได้โปรดหยุดอยู่ตรงนั้น
จะออกจากฝันของเธอและหายไป

ห่างกันเพื่อหายไป
จากวันที่เราต้องไกล
ทำให้ฉันเข้าใจ
อาจจะเป็นเพราะบางอย่างในชีวิต
ทำให้ต้องไกลไม่อาจจะใกล้ชิด
ข้ออ้างมากมายที่ฉันวุ่นวาย
หามันเพื่อกลายเป็นคนที่เธอไม่รัก
เหมือนไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น
ทั้งที่ฉันเจ็บปวดใจทุกวัน
ทุกสิ่งที่เธอฝันฉันทำให้เสียใจ

อยากให้เธอเข้าใจ
ไม่เคยต้องการให้เราสองคนต้องจบแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่เธอก้รู้ดี ว่าฉันนั้นต้องการแค่เธอก็พอ

ทางที่เราต้องไปต่อ
ฉันรู้ว่าเรานั้นควรพอ
ไม่อาจบอกเธอให้รอ
อยากให้เธอได้รู้
การที่ชีวิต เธอไม่มีฉันอยู่
เธอเองก็รู้ว่าดีกว่า