ห่างไกล ใกล้กัน

เนื้อเพลง ห่างไกล ใกล้กัน

วันเวลาที่เราต้องห่างไกล ใจของเราสองคนไม่ห่างกัน
อุ่นใจ ที่ได้รู้ว่าเราคิดถึงกัน และเรารู้ว่าเรามีฝันไกล จะวันนี้หรือวันไหน
วันเวลาของเรายิ่งผ่านไป ใจของเราสองคนยิ่งผูกพัน
ห่างกัน แต่เรารู้ว่าเราเชื่อใจ จนวันนี้ที่เราพิสูจน์ใจ ว่าเราสองไม่หวั่นไหว

* ห่างกันสักเพียงไหน ไม่ไกล แม้ใกล้กัน มันคงไม่เปลี่ยน
ผ่านคืนเวลาเหงา แต่เราเข้าใจ ว่าหัวใจ สองเราจะอยู่ใกล้ใกล้กัน

วันเวลาที่เราไม่มีใคร ใจของเราสองคนไม่มีกัน
เหม่อมอง ไปบนฟ้าแม้มองไม่เห็นดาว แต่เรารู้ว่าดาวอยู่ข้างจันทร์ เธอกับฉันมีกันอยู่ตรงนี้

( ซ้ำ * )

อาจไกลกันข้ามเส้นขอบฟ้า แต่ว่าหัวใจเราใกล้กัน
แค่หลับตาลงในความฝัน จะอยู่ อยู่ไม่ไกล

( ซ้ำ * )

ต่างคนต่างมีฝัน ต้องเดิน แม้จะไกล ใช่จะเดียวดาย
อาจไกลแค่วันนี้ แต่เราเข้าใจ ว่าหัวใจ สองเราจะอยู่ใกล้ใกล้กัน