ห่างแสนไกล

ห่างแสนไกล

เนื้อเพลง ห่างแสนไกล

เหงา หรือเปล่า เธอเหงา หรือเปล่า
เมื่อสองเรา ห่างแสนไกล
นาน เท่าไหร่ อีกนาน เท่าไหร่
ที่หัวใจ เธอ

ท้องฟ้ายังมีดวงดาวให้เธอคอยนับมัน ทุกคืนวัน
มืดมิดข้างกายเธอยังจะมีแสง ของจันทร์
ทุกครั้งเวลายามค่ำคืน ทุกเช้าในยามที่เธอตื่น
ฉันยังอยู่ ดูแลเธอตรงนี้

ภาพถ่าย เก็บเอาไว้นาน
ส่งยิ้มผ่าน สายลม (เมื่อเธอมองฟ้า)

ท้องฟ้ายังมีดวงดาวให้เธอคอยนับมัน ทุกคืนวัน
มืดมิดข้างกายเธอยังจะมีแสง ของจันทร์
ทุกครั้งเวลายามค่ำคืน ทุกเช้าในยามที่เธอตื่น
ฉันยังอยู่ ดูแลเธอตรงนี้

ท้องฟ้ายังมีดวงดาวให้เธอคอยนับมัน ทุกคืนวัน
มืดมิดข้างกายเธอยังจะมีแสง ของจันทร์
ทุกครั้งเวลายามค่ำคืน ทุกเช้าในยามที่เธอตื่น
ฉันยังอยู่ ดูแลเธอตรงนี้

เพราะความจริง ไม่อาจลืมภาพเธอสักวัน
พ้นเลยไป แต่ใจยังเฝ้ารอ
ถึงเวลาผ่าน ฟ้าดาวแปรเปลี่ยน
ฉันยังอยู่ ดูแลเธอตรงนี้

เพราะความจริง ไม่อาจลืมภาพเธอสักวัน
พ้นเลยไป แต่ใจยังเฝ้ารอ
ถึงเวลาผ่าน ฟ้าดาวแปรเปลี่ยน
ฉันยังอยู่ ดูแลเธอตรงนี้