ห่อข้าวสาวบ้านนอก

ห่อข้าวสาวบ้านนอก

ฟังเพลง ห่อข้าวสาวบ้านนอก

เนื้อเพลง ห่อข้าวสาวบ้านนอก

มีเพียงความฝัน และ พรสวรรค์ด้านการร้องเพลง
มีความจนคอยบิดคันเร่งรถมอเตอร์ใจ แล่นไปข้างหน้า
บางมื้อก็ยิ้ม บางมื้อก็อยู่กับหยดน้ำตา
อดทนเอาเด้ออีหล่า เสียงยายแว่วมา ทุกคราที่ท้อ

ความเหนื่อยของแม่ ความล้าของพ่อ
เปรียบเหมือนห่อข้าว
เฮือนไม้หลังเก่าปลวกกินต้นเสา
คือแจ่วปลาแดกต่อนเก่า
ให้ได้กินเสริมแกร่ง แรงใจ

ถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลาน เด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ แนวสาวบ้านนอก
เกียร์ถอยบ่มี..

ยังเหนื่อยบ่ได้ ถ้าคนของใจยังบ่หายจน
สิเอาเสียงเพลงพาบู๋พาม่น เอาความอดทนด้นไปทุกที่
กะเหนื่อยอยู่เนาะ กะท้ออยู่ดอก แต่ถอยบ่มี
เฮ็ดนาแฮ่งเมื่อยกว่านี้ ท่องคำคำนี้ ยามใจแอบท้อ

ความเหนื่อยของแม่ ความล้าของพ่อ
เปรียบเหมือนห่อข้าว
เฮือนไม้หลังเก่าปลวกกินต้นเสา
คือแจ่วปลาแดกต่อนเก่า
ไว้กินเสริมแกร่ง แรงใจ

ถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลาน เด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ หลับตาเอิ้นบอก

คอยถ่าก่อนเด้ออีพ่อ รอก่อนเด้ออีแม่
อย่าฟ้าวเฒ่า อย่าฟ้าวแก่
เบิ่งความสำเร็จ ยามฮอดมื้อนั้นของหลาน เด้อยาย
กะบ่ฮู้ดอกว่า ข้างหน้าซิเป็นจังใด๋
ยามเหนื่อยก็จกห่อข้าวใจ แนวสาวบ้านนอก
คำว่าท้อบ่มี