ห่วง

ห่วง

เนื้อเพลง ห่วง

. แค่อยาก มาหา
ไม่เคยจะคิด ไกล
ก็แค่ ห่วงใย
เมื่อรู้ ว่าเธอ เศร้า
เธอถูก ทอดทิ้ง
ได้ยินทุกเรื่อง ราว
แค่ห่วง เท่านั้น
ไม่เคยคิดแทน ที่ใคร
มา ทางไหน จะไป ทางนั้น
กลับไป ที่เก่า ของฉัน
เธออย่า กังวล กลัวจะผูกพัน
อย่าคิด มากมาย
แค่วันที่เหงา
ให้ฉัน นั้นยืนข้าง เธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยาก ให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว
. เธอไม่เคยรัก
อยากบอกฉันเข้า ใจ
แต่คน มันรัก
เหตุผลก็ห้าม ไม่อยู่
เธอเจ็บ เธอเหงา
แค่อยากได้เฝ้า ดู
แหละจะกลับไป
ที่เดิมเมื่อเธอ หายดี
มา ทางไหน จะไป ทางนั้น
กลับไป ที่เก่า ของฉัน
เธออย่า กังวล กลัวจะผูกพัน
อย่าคิด มากมาย
แค่วันที่เหงา
ให้ฉัน นั้นยืนข้าง เธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยาก ให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว
แค่วันที่เหงา
ให้ฉัน นั้นยืนข้าง เธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยาก ให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว