ห่วง

ห่วง

เนื้อเพลง ห่วง

แค่อยากมาหา
ไม่เคยจะคิด ไกล
ก็แค่ห่วงใย
เมื่อรู้ว่าเธอ เศร้า
เธอถูกทอดทิ้ง
ได้ยินทุกเรื่องราว
แค่ห่วงเท่านั้น
ไม่เคยคิดแทน ที่ใคร
มาทางไหน จะไปทางนั้น
กลับไปที่เก่าของฉัน
เธออย่ากังวล
กลัวจะผูกพัน
อย่าคิด มากมาย
.แค่วันที่เหงา
ให้ฉันนั้นยืนข้างเธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยากให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว
…ดนตรี…
เธอไม่เคยรัก
อยากบอกฉันเข้า ใจ
แต่คนมันรัก
เหตุผลก็ห้าม ไม่อยู่
เธอเจ็บเธอเหงา
แค่อยากได้เฝ้า ดู
และจะกลับไป
ที่เดิม เมื่อเธอหายดี
มาทางไหน จะไปทางนั้น
กลับไปที่เก่าของฉัน
เธออย่ากังวล
กลัวจะผูกพัน
อย่าคิด มากมาย
.แค่วันที่เหงา
ให้ฉันนั้นยืนข้างเธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยากให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว
.แค่วันที่เหงา
ให้ฉันนั้นยืนข้างเธอ
แค่อยากมาหา
เมื่อรู้ว่าเธอทุกข์ ใจ
อดห่วงไม่ไหว เท่านั้น
เมื่อรู้ว่าเธอไม่มี ใคร
ไม่อยากให้เธอ
ต้องเหงา คนเดียว