หากฉันรู้มาก่อน

หากฉันรู้มาก่อน

ฟังเพลง หากฉันรู้มาก่อน

เนื้อเพลง หากฉันรู้มาก่อน

วันเวลาเนิ่นนาน ที่เราไม่ได้เจอ
ทุกสิ่งพาให้เธอ ต้องจากกันวันนั้น
หากฉันรู้มาก่อน อยากบอกรักเธอก่อน

คิดถึงเธอ ที่ห่างไกล ไกลแสนไกล
ให้สายลมพาความห่วงใย ว่าคิดถึงสุดใจ
แม้ตัวห่างกันเท่าไร แต่ใจอยู่ที่เดิม
อาจไม่เพิ่มเติมไม่มากกว่าใคร แค่นี้ก็สุขใจ

ได้คิดถึงเธอ เธอ ได้คิดถึงเธอ
คิดถึงเธอ เธออยู่ไหน เธออยู่ที่ใด
โปรดสายลมพาความห่วงใย ที่ฉันเคยฝากไว้
ในท่ามกลางคนมากมาย ใจจึงวุ่นวาย
แต่ฉันยังยืนตรงที่เดิม ที่สองเราจากกัน

ฝากลมหนาวช่วยกอด เธอ…
ฝากลมฝนช่วยปลอบ เธอ…
หากฉันรู้มาก่อน อยากบอกรักเธอก่อน
โอ โอ้ โอ้ย..

คิดถึงเธอ ที่ห่างไกล
ไกลแสนไกล ให้สายลมพาความห่วงใย
ว่าคิดถึงสุดใจ

แม้ตัวห่างไกลเท่าไหร่ แต่ใจอยู่ที่เดิม
อาจไม่เพิมเติมให้มากกว่าใคร แค่นี้ก็สุขใจ เยเย้
โอ้ คิดถึงเธอ เธออยู่ไหน เธออยู่ที่ใด
โปรดสายลมพาความห่วงใย ที่ฉันได้ฝากไว้
ในท่ามกลางคนมากมาย ใจจึงวุ่นวาย
แต่ฉันยังยืนตรงที่เดิม ที่สองเราจากกัน

ฝากลมหนาวช่วยกอด เธอ…
ฝากลมฝนช่วยปลอบ อย่างน้อยก็ครั้งสุดท้าย
หากฉันรู้มาก่อน อยากบอกรักเธอก่อน

ว่าคิดถึงเธอ