หากคิดจะรักก็รัก

หากคิดจะรักก็รัก

ฟังเพลง หากคิดจะรักก็รัก

เนื้อเพลง หากคิดจะรักก็รัก

ก็ฝันนั้น ไม่อาจเป็น ดั่งที่เห็น เช่นดั่งฝัน

* คิดจะรักก็รัก คิดจะฝันก็ฝัน ที่เธอรักคือฉัน แล้วเธอจะฝันถึงใคร
ก็ฝันนั้น ไม่อาจเป็น ดั่งที่เห็น เช่นดั่งฝัน

หากเราจะคิดรักกันสุขใจ อย่าหวั่นไหวจนไกลข้ามวัน
เมื่อวันนี้มีเธอ กับฉันแล้วใย จะฝันไปใยเล่าหนา
ก็ไม่ต้องหวังใดที่ไกลฝัน ก็เธอกับฉันมันในศรัทธา
อย่าเอาชีวิตไปวาง กับสายธารา ในเวลา พาเศร้าตรม

( ซ้ำ * )

หากวันนี้มีเธอกับฉัน จะรอวันนั้นทำไมเล่าหนา
เมื่อวันนี้มีเรา กับฟ้าแล้วใย จะหา มายาแห่งฝัน

( ซ้ำ * )

ก็ฝันนั้น ไม่อาจเป็น ดั่งที่เห็น เช่นดั่งฝัน

( ซ้ำ * , * )