หัวใจ๋ฮอมปอย

หัวใจ๋ฮอมปอย

ฟังเพลง หัวใจ๋ฮอมปอย

เนื้อเพลง หัวใจ๋ฮอมปอย

Intro…
เกยห้ามใจ๋อยู่…
หลายครั้งหลายหน
บ่.อยากฝืนทน
ไปฮักคนมีเจ้าของ
แต่ใจ๋มันยืนยันกำเดิม
เลือกทางเป็นตัวสำรอง
ยอมทนหม่นหมองเป็นเงาความฮัก…
เพราะยังฮักอยู่…
ฮักเปิ้นหมดใจ๋
สิทธิ์มีแค่ไหน
บอกใจ๋ตั๋วเองทุกวัน
แม้ฮักเต้าใดก็ต๋าม
ก็เป๋นมือที่สามเต็มขั้น
หัวใจบ่ได้ทำประกั๋น
เสี่ยงภัยความฮักถูกเวรคืน…
ฮักของคนอื่นเขา
ตั๋วเฮาเป็นคนแอบแฝง
เปิ้นแบ่งฮักมา
เพราะความเอ็นดูสงสาร
เอาหั๋วใจ๋ดวงน้อย
ไปฮอมปอยฮักของจาวบ้าน
มีสุขแค่เพียงบางวัน
สมหวังแค่บางเวลา…
บางครั้งหวั่น หวั่น
บางวันก็เหงา
ทะเบียนจื่อนางสาว
สัญชาติไทยสถานภาพส่วนเกิน
ยอมฮับกับความปวดร้าว
เพราะเฮามันไร้ทางเดิน
รอวันหน้าที่ส่วนเกิน
ดำแหน่งจะหมดวาระวันใด…
ฮักของคนอื่นเขา
ตั๋วเฮาเป็นคนแอบแฝง
เปิ้นแบ่งฮักมา
เพราะความเอ็นดูสงสาร
เอาหั๋วใจ๋ดวงน้อย
ไปฮอมปอยฮักของจาวบ้าน
มีสุขแค่เพียงบางวัน
สมหวังแค่บางเวลา…

Solo…..
ฮักของคนอื่นเขา
ตั๋วเฮาเป็นคนแอบแฝง
เปิ้นแบ่งฮักมา
เพราะความเอ็นดูสงสาร
เอาหั๋วใจ๋ดวงน้อย
ไปฮอมปอยฮักของจาวบ้าน
มีสุขแค่เพียงบางวัน
สมหวังแค่บางเวลา…
มีสุขแค่เพียงบางวัน…
สมหวังแค่บางเวลา…