หัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา

หัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา

เนื้อเพลง หัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา

ยาวนาน สักเท่าไหร่ไม่เคยเปลี่ยนไป
กี่ร้อน พันฝนโปรยฟ้าโรยเท่าไหร่
แต่ฉันก็ยังคงรอ ใครสักคนกลับมา

กี่เข็ม ที่หมุนวนทิศทาง ยาวไกล
วันนี้ คำทุกคำยังจำ ในหัวใจ

แม้ว่าเราต่างมีใคร ผ่านมา
โลกฉันยังคงหมุนรอคำสัญญา

และเชื่อว่าหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา
เชื่อว่านาฬิกาไม่เคยชนะคน
ที่มีลมหายใจ เพื่อรอบางคน
ก็ไม่รู้ต้องนานเท่าไหร่ และฉันจะรอเรื่อยไป
และหวังว่าเราจะได้พบกัน

ขอบฟ้า แต่ละคนทิศทางต่างกัน
แต่สุดท้าย ความรัก จะนำเรา มาพบกัน

แม้ว่าเราต่างมีใคร ผ่านมา
โลกฉันยังคงหมุนรอคำสัญญา

และเชื่อว่าหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา
เชื่อว่านาฬิกาไม่เคยชนะคน
ที่มีลมหายใจ เพื่อรอบางคน
ก็ไม่รู้ต้องนานเท่าไหร่ และฉันจะรอเรื่อยไป
และหวังว่าเราจะได้พบกัน

และเชื่อว่าหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเวลา
เชื่อว่านาฬิกาไม่เคยชนะคน
ที่มีลมหายใจ เพื่อรอบางคน
ก็ไม่รู้ต้องนานเท่าไหร่ และฉันจะรอเรื่อยไป
และหวังว่าเราจะได้พบกัน

จะได้พบกัน