หัวใจดวงสุดท้าย

หัวใจดวงสุดท้าย

เนื้อเพลง หัวใจดวงสุดท้าย

ข่าวจากปากใครๆ
เกี่ยวกับฉัน
ทำให้เธอ
หนักใจไม่คบกัน ใช่ไหม
ข่าวต่างๆนานา
เรื่องผู้หญิง
คำนิยามจากใคร
ให้ฉันมามากมาย
ไม่เถียงเพราะมัน ก็จริง
สิ่งที่ใครเขาพูดกัน
ยอมรับว่าทำผิดไป
อยากกลับตัวได้ไหม
.อาจเคยหลายใจก็จริงอยู่
อาจเคยเจ้าชู้ในบางครั้ง
แจกจ่ายหัวใจให้ใครบ้าง
จดจำไม่ไหว
แต่เหตุผลเดียวที่ยอมเปลี่ยน
จากคนเจ้าชู้อย่าบอกใคร
ก็คือรักเธอจนกลัวเสียไป
จำไว้ให้ดีที่ฉันให้เธอ.
จะบอกเอาไว้
มันคือหัวใจดวงสุดท้าย.
ปล่อยอดีตให้เป็น
เรื่องวันนั้น
รู้แค่เพียง จากนี้
ฉันจะเป็น อย่างไร
ไม่เถียงเพราะมันก็จริง
สิ่งที่ใครเขาพูดกัน
ยอมรับว่าทำผิดไป
อยากกลับตัวได้ไหม
.อาจเคยหลายใจก็จริงอยู่
อาจเคยเจ้าชู้ในบางครั้ง
แจกจ่ายหัวใจให้ใครบ้าง
จดจำไม่ไหว
แต่เหตุผลเดียวที่ยอมเปลี่ยน
จากคนเจ้าชู้อย่าบอกใคร
ก็คือรักเธอจนกลัวเสียไป
จำไว้ให้ดีที่ฉันให้เธอ.
จะบอกเอาไว้
มันคือหัวใจดวงสุดท้าย.
อาจเคยหลายใจก็จริงอยู่
อาจเคยเจ้าชู้ในบางครั้ง
แจกจ่ายหัวใจให้ใครบ้าง
จดจำไม่ไหว
แต่เหตุผลเดียวที่ยอมเปลี่ยน
จากคนเจ้าชู้อย่าบอกใคร
ก็คือรักเธอจนกลัวเสียไป
จำไว้ให้ดีที่ฉันให้เธอ.
จะบอกเอาไว้
มันคือหัวใจดวงสุดท้าย.