หักหลัง

หักหลัง

เนื้อเพลง หักหลัง

ฉันเคยเป็นคนที่เชื่อในความรัก
ฉันเคยเป็นคนที่เชื่อในตัวเธอ
แล้วความเป็นจริงเปิดเผยทำฉันแทบคลั่งตาย

เธอกลายเป็นคนที่ฉันไม่เข้าใจ
เดินไปกับเขาเหยียบย่ำฉันขึ้นไป
ฉันทำอะไรผิดไปบอกฉันทีได้ไหม

เพราะว่ารักฉันจึงยังมีหวัง
เพราะว่ารักฉันจึงโดนหักหลัง
นี่หรือความรักที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจแต่สุดท้ายคือหลอกลวง

เพราะว่ารักฉันจึงยังมีหวัง
เพราะว่ารักฉันจึงโดนหักหลัง
นี่หรือความรักที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง

เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง

เธอกลายเป็นคนที่ฉันไม่เข้าใจ
เดินไปกับเขาเหยียบย่ำฉันขึ้นไป
ฉันทำอะไรผิดไปบอกฉันทีได้ไหม

เพราะว่ารักฉันจึงยังมีหวัง
เพราะว่ารักฉันจึงโดนหักหลัง
นี่หรือความรักที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายคือหลอกลวง

เพราะว่ารักฉันจึงยังมีหวัง
เพราะว่ารักฉันจึงโดนหักหลัง
นี่หรือความรักที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง

เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง

เพราะว่ารักฉันจึงยังมีหวัง
เพราะว่ารักฉันจึงโดนหักหลัง
นี่หรือความรักที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง

ความรัก ที่ฉันเฝ้าตามหา
เชื่อเธอหมดใจ แต่สุดท้ายโดนหักหลัง