หวานต้นจืดปลาย

หวานต้นจืดปลาย

เนื้อเพลง หวานต้นจืดปลาย

สุดที่ฮักข้องข้อย เจ้ายังคงจื่อได้บ่

เฮาฮักกันบ่เคยเปลี่ยนผัน ได้บ่จื่อได้บ่

ตะวันตกดิน ความฮักคือฝันสัญญาว่าจะอยู่นำกันตลอด

พรหมลิขิตบ่เคยคิดหา แต่จะอยู่นำกันตลอด

แต่มื้อนี่เปลี่ยนไป สายตาอ่อนหวานของเจ้าหม่นหมอง

กินน้ำหวานที่ ก้อยังส้มขึ้นมากไป

อ้อมกอดที่เคยอุ่นและเฮ็ดให้เจ้าวางใจ๋

คึดบ่ทันแต่หลบแต่หลีกออกไปได้จั้งใด๋

หวานต้นจืดปลาย บ่ต้องมีคำมาอธิบาย

คึดจะฮักกันไปจนตายแต่ต้องมีแนวมาให้สลาย

หวานต้นจืดปลาย บ่ต้องมีคำมาอธิบาย

สิ่งดีๆ ที่มีต่อกันกะต้องมีแนวมาให้สลาย

เฮาเคยฮักกันแม่นบ่ เฮาฮักกันหลายแม่นบ่

ความฮักบ่มี with out you babe

ฮักเจ้ามันคือกับฝัน บ่คึดที่จะเจอกัน

ความฮักบ่มี with out you

แต่ว่ามื้อนี้ We‘re not together

ความฮักของเฮาบ่หวานคือแต่ก่อน

เจ้าคิดจะอยู่นำกัน forever

เจ้ามาบอกว่าฮักเฮานั่นสำคัญ

เจ้าคิดว่าเฮาจะฮัก forever

หวานต้นๆ จืดปลายแล้วแม้นบ่

ทำอิดที่เฮาสบตา ทำอิดที่เจ้ายิ้มหา

ทำอิดที่ข้อยคึดว่า เจ้าเป็นคือกับนางฟ้า

ทำอิดที่ข้อยเข้าเป๋อ ทำอิดที่เจ้าเสนอ

ทำอิดเจ้าเว้า เว้อๆ แต่เจ้าว่ามักข้อยเด้อ

จากนั้นเฮากะได้เดต ความฮักบ่มีขอบเขต

จากนั้นเฮากะได้ I put you in the

จากนั้นความฮักเป็น Fake ตลกคือบักส้มเปม

จากนั้นข้อยเลยสังเกต ว่ามิหยังที่มันเป็นเหตุ

เดี๋ยวนี้พวกเฮาเลิกกัน ความฮักของเฮาเป็นหมัน

เดี๋ยวนี้เฮาบ่ลงกัน ซีวิตของเฮาเปลี่ยนผัน

แต่ถ้ายังฮักกันได้ ซีวิตกะคงสบาย

แต่คงโทดไผบ่ได้ ความฮักหวานต้นจืดปลาย

เฮาเคยฮักกันแม่นบ่ เฮาฮักกันหลายแม่นบ่

ความฮักบ่มี with out you babe

ฮักเจ้ามันคือกับฝัน บ่คึดที่จะเจอกัน

ความฮักบ่มี with out you

แต่ว่ามื้อนี้ We‘re not together

ความฮักของเฮาบ่หวานคือแต่ก่อน

เจ้าคิดจะอยู่นำกัน forever

เจ้ามาบอกว่าฮักเฮานั่นสำคัญ

เจ้าคิดว่าเฮาจะฮัก forever

หวานต้นๆ จืดปลายแล้วแม้นบ่

เดี๋ยวนี้พวกเฮาเลิกกัน ความฮักของเฮาเป็นหมัน

เดี๋ยวนี้เฮาบ่ลงกัน ซีวิตของเฮาเปลี่ยนผัน

แต่ถ้ายังฮักกันได้ ซีวิตกะคงสบาย

แต่คงโทดไผบ่ได้ ความฮักหวานต้นจืดปลาย

บ่ต้องมีคำมาอธิบาย

คึดจะฮักกันไปจนตายแต่ต้องมีแนวมาให้สลาย

หวานต้นจืดปลาย บ่ต้องมีคำมาอธิบาย

สิ่งดีๆ ที่มีต่อกันกะต้องมีแนวมาให้สลาย

เฮาเคยฮักกันแม่นบ่ เฮาฮักกันหลายแม่นบ่

ความฮักบ่มี with out you babe

ฮักเจ้ามันคือกับฝัน บ่คึดที่จะเจอกัน

ความฮักบ่มี with out you

แต่ว่ามื้อนี้ We‘re not together

ความฮักของเฮาบ่หวานคือแต่ก่อน

เจ้าคิดจะอยู่นำกัน forever

เจ้ามาบอกว่าฮักเฮานั่นสำคัญ

เจ้าคิดว่าเฮาจะฮัก forever

หวานต้นๆ จืดปลายแล้วแม้นบ่