หวังของพ่อแม่

หวังของพ่อแม่

เนื้อเพลง หวังของพ่อแม่

ฉันจากบ้านมา
เพื่อการศึกษา
พ่อแม่ส่งมา เล่าเรียน
ให้มาต่อสู้
ให้หาประสบการณ์
ให้คิดค้นหา
นำพาสู่จุดหมาย.
ก้าวแรกที่เรามาถึง
จิตใจคำนึงถึงความหวัง
พ่อแม่ส่งใจให้กำลัง
ท่านอยากให้มีความรู้
มีการศึกษา
หนทางข้างหน้า
จะมีสิ่งที่หวัง
ส่งเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนั้น
ให้ตั้งใจเรียนวิชาเหล่านั้น
สอบแข่งขันวิชาเหล่านั้น
เพื่อความหวัง
ของพ่อแม่ทันตั้งใจ
และความหวัง
ของเราที่ได้ตั้งไว้
จบออกไปได้มีวิชาติดตัว..
ช่วงวันเวลาผ่านไป
จิตใจเปลี่ยนแปลง
มีสิ่งแทรกแทรง จูงใจ
คบหาเพื่อนฝูง
จูงมือกันไป
หลงสิ่งงมงาย
ทำลายสิ่งที่หวัง
ไม่เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนั้น
ไม่ตั้งใจเรียนวิชาเหล่านั้น
สอบแข่งขันไปก็พลาดพลั้ง
หมดความหวัง
ของพ่อแม่ทันตั้งใจ
จบความหวัง
ของเราที่ได้ตั้งไว้

..ดนตรี..Solo….
ไม่เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนั้น
ไม่ตั้งใจเรียนวิชาเหล่านั้น
สอบแข่งขันไปก็พลาดพลั้ง
หมดความหวัง
ของพ่อแม่ทันตั้งใจ
จบความหวัง
ของเราที่ได้ตั้งไว้
สิ่งสุดท้าย ไม่มีวิชาติดตัว