หวงรัก

ฟังเพลง หวงรัก

https://youtube.com/watch?v=_UOHU_Fgkyg

เนื้อเพลง หวงรัก

ของ ของใคร
ของใคร ก็ห่วง
ของใคร ใครก็ ต้องหวง
ห่วงใย รักใคร่ ถนอม
ใคร จะชิง
ของ ใคร ใครยอม
ถึงจน อดออม
ไม่ยอมขาย ให้ใคร
รัก ของใคร ของใคร ก็ห่วง
รักใคร ใครก็ ต้องหวง
ห่วงคน รักดั่ง ดวงใจ
ใคร จะยอม ยกไป ให้ใคร
รัก ใคร ก็ใคร
ต่าง หวงไว้ ครอบครอง
เธอ เป็น ของรัก
ของหวง ที่ห่วงอาลัย
เป็นดวง ใจ
ฉันจึง ห่วงใย ใฝ่ปอง
กายและใจ ของเรา ต่างเป็น
เจ้าของ
หากไม่ ครอบครอง
เดี๋ยวของ รักต้อง
หลุดลอย ไป
รัก จริง ถึงห่วง
ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วง ดวง ใจ
จะเป็น จะตาย
ก็ไม่ยอม ให้ใคร
แม้นใครชิง แย่งไป
ฉันยอม ตาย เอย

เธอ เป็น ของรัก
ของหวง ที่ห่วงอาลัย
เป็นดวง ใจ
ฉันจึง ห่วงใย ใฝ่ปอง
กายและใจ ของเรา ต่างเป็น
เจ้าของ
หากไม่ ครอบครอง
เดี๋ยวของ รักต้อง
หลุดลอย ไป
รัก จริง ถึงห่วง
ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วง ดวง ใจ
จะเป็น จะตาย
ก็ไม่ยอม ให้ใคร
แม้นใครชิง แย่งไป
ฉันยอม ตาย เอย