หวงนาย

เนื้อเพลง หวงนาย

เป็นอะไร
ไม่เข้าใจตัวเองเลย
นี่ตัวฉันเป็นอะไร
ทำไมเรา
ต้องรู้สึกไม่พอใจ
เพียงแค่นาย ไปรักใคร.
.เป็นอะไร
ทั้งที่ใจควรยินดี
ที่นายนั้นไปมีใคร
นายไปดี
แล้วทำไมต้องใจหาย
ต้องแอบไปร้อง ไห้คนเดียว
.ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ
ทำไมใจหายไม่เข้าใจ
ไม่อยากให้นายไป
อยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ
ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อน กัน
ไม่อยากให้มันเป็น
อย่างนี้เลย.
คืออะไร ที่ฉันเป็นคืออะไร
มันสับสนในตัวเอง
นายมีใคร
แล้วทำไมใจต้องเคว้ง
มันแปลว่ารักนายใช่ไหม
.ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ
ทำไมใจหายไม่เข้าใจ
ไม่อยากให้นายไป
อยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ
ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อน กัน
ไม่อยากให้มันเป็น
อย่างนี้เลย.
ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ
ทำไมใจหายไม่เข้าใจ
ไม่อยากให้นายไป
อยู่ใกล้เขา
ทำไมต้องเหงาไม่เข้าใจ
ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อน กัน
ไม่อยากให้มันเป็น
อย่างนี้เลย.
โวโฮโฮ้
โวโฮ้โฮโฮโฮโฮโฮโฮ
ทำไมต้องหวงไม่เข้าใจ
ก็ทั้งที่เราเป็นเพื่อน กัน
ไม่อยากให้นายเป็น
อย่างนี้เลย