หลอน

หลอน

ฟังเพลง หลอน

เนื้อเพลง หลอน

ตื่นมาก็คิดเรื่องเดิมอยู่อย่างนั้น วนเวียนอยู่ทุกวัน
แค่หลับตาแค่คิดแล้วก็ไม่อยากฝัน กับสิ่งที่เราได้ทำ

* ความเป็นจริงที่ทำลงไป ไม่คิดว่ามีความหมาย
แต่ว่ามันกลับทำให้เราแทบตาย ทุรนทุรายเกือบเอาชีวิตต้องทิ้งไป มันตามมาทำร้าย

หากเดินกลับไปที่เดิมได้อีกครั้ง จะต่างไปจากทุกวัน
เหตุการณ์วันนี้ก็คงเป็นแค่ฝัน จะไม่มีวันเสียใจ

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * )

มันตามมาทำร้าย มันตามมาทำร้าย