หยุดไม่ได้..ขาดใจ

หยุดไม่ได้..ขาดใจ

เนื้อเพลง หยุดไม่ได้..ขาดใจ

ดนตรี…
หยุด ไม่ได้หรอก
หยุดไม่ได้หรอก
จะให้ทำ หยุดเท่านั้น
มันไม่ได้หรอก
หยุดไม่ได้หรอก
หากต้องทำอย่างนั้น
มันฝืน ใจ
จบไม่ได้หรอก
จากไม่ได้หรอก
ฉันรักเดียวใจเดียว
เธอคนเดียวเท่านั้น
เปลี่ยนไม่ได้ทั้งนั้น
สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
สั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอ
เหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจ
ยังไงอย่างนั้น
สั่ง ให้ฉันต้องหยุดรักเธอ
เท่ากับฉันต้องหยุดหายใจ
ถ้าฉันขาดเธอไป
รับรองว่าต้องขาดใจ ตาย
ดนตรี…
ทำไม่ได้หรอก หยุดไม่ได้หรอก
หยุดเมื่อไหร่ หยุดวันไหน
ตายเมื่อนั้นเลย
ยอมไม่ได้หรอก
หากต้องทำ อย่างนั้น ฉันเสียใจ
เปลี่ยนไม่ได้หรอก
ยอมไม่ได้หรอก
ฉันมันคนฝังใจ
เปลี่ยนใจได้ที่ไหน
ขาดเธอคงไม่ไหว
สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
สั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอ
เหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจ
ยังไงอย่างนั้น
สั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอ
เท่ากับฉันต้องหยุดหายใจ
ถ้าฉันขาดเธอไป
รับรองว่าต้องขาดใจ ตาย

ดนตรี…
สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
สั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอ
เหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจ
ยังไงอย่างนั้น
สั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอ
เท่ากับฉันต้องหยุดหายใจ
ถ้าฉันขาดเธอไป
รับรองว่าต้องขาดใจ ตาย
..สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
สั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอ
เหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจ
ยังไงอย่างนั้น
สั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอ
เท่ากับฉันต้องหยุดหายใจ
ถ้าฉันขาดเธอไป
รับรองว่าต้องขาดใจ ตาย
สั่งให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
สั่งให้ฉันนั้นเลิกคบเธอ
เหมือนกับสั่งให้หยุดหายใจ
ยังไงอย่างนั้น.โว้..
สั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอ
เท่ากับฉันต้องหยุดหาย..ใจ
ถ้าฉันขาดเธอไป
รับรองว่าต้องขาดใจ..ตาย