หยุดไม่อยู่แล้ว

หยุดไม่อยู่แล้ว

เนื้อเพลง หยุดไม่อยู่แล้ว

สงสารใจตัวเอง เมื่อมันได้เจอกับเธอ
สงสารตาตัวเอง ที่คอยมองหาแต่เธอ

ไม่รู้เธอเป็นใคร ทำไมหัวใจหวั่นไหว
ไม่รู้เธอเป็นใคร ทำไมหัวใจเรียกร้อง

หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันยอมให้เธอ
หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันลอยไปหา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันโดนลักพา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันมีปัญหา

สงสารใจตัวเอง ถ้าเธอไม่มาใส่ใจ
สงสารตาตัวเอง ถ้าเธอนั้นเมินหน้าไป

ไม่รู้เธอเป็นใคร ทำไมหัวใจหวั่นไหว
ไม่รู้เธอเป็นใคร ทำไมหัวใจเรียกร้อง

หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันยอมให้เธอ
หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันลอยไปหา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันโดนลักพา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันมีปัญหา

เธอจะรู้ตัวบ้างไหม ว่าทำให้ใครหัวใจสั่น
อยากอยู่ใกล้เธอเท่านั้น ทรมานท่าทางจะทนไม่ไหว

หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันยอมให้เธอ
หยุดไม่อยู่แล้ว หยุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันลอยไปหา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันโดนลักพา
หยุดไม่อยู่แล้ว ฉุดไม่อยู่แล้ว หัวใจฉันมีปัญหา

ก็เพราะเธอ