หมู่เฮา

เนื้อเพลง หมู่เฮา

……..
ดนตรี….
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ๋
เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
จากปิงวังทั้งยมและน่านห่างกัน
แต่ใจนั้นแน่นแฟ้นในหมู่เฮา
อู้กำเมืองฮู้เรื่องฟังม่วน
ฮ้องเอิ้นเจิญจวนล้วนมีใจฮ่วมหมู่เฮา
แอ่วหาจ้าเติงเปิ้งปากุ๊นเกยเจยหน้า
หาสู่หมู่เฮา…..
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ๋
เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
ฮ่วมงานบุญสุนทานทุกบ้านงานปอย
ฮ่วมฮีตฮอยฮักษาฮื้อหมู่เฮา
ประเพณีทุกปี๋ดีเด่น
วัดวาฮ่มเย็นสมเป็นตี๊เปิ้งหมู่เฮา
บ้านเมืองของเฮางามดี
สมเป็นเมืองตี๊ฮักแห่งหมู่เฮา….
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ๋
เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา….
ลูกจาวเหนือ
เจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชมนิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง
ฮักเมืองฮักเกียรติหมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้นี่แหละหมู่เฮา….
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ๋
เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา….
ลูกจาวเหนือ
เจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชมนิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง
ฮักเมืองฮักเกียรติหมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้นี่แหละหมู่เฮา….
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ๋
เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา