หมูในอวย

หมูในอวย

ฟังเพลง หมูในอวย

เนื้อเพลง หมูในอวย

อย่างน้อย ก็ควร บอกฉัน
อย่างนี้ อย่างนั้น
ก็พูด ไป
แต่อย่าง น้อย ก็ควร บอกไว้
ว่าเธอ มีใคร อยู่ในนั้น
บอก ฉัน อย่างคนเคยรัก กัน
บอก ให้เข้า ใจ
อย่างน้อย ก็ควร บอกฉัน
ทำ อะไร กัน ไม่เกรง ใจ
ให้เขา เข้ามา อยู่ใน หัวใจ
มา ทำไม ก็ไม่รู้
ปล่อย ฉัน โง่อยู่คน เดียว
ได้ยังไง
I can‘t live with out you
เธอ จงมอง ดู เถิดคนสวย
ไอ้ฉัน มันไม่หล่อ ไม่รวย
มันหมู ในอวย ของเธอ
ก็เลยทำ กัน ไม่เกรงใจ
กันบ้างเลย โอ้

I can‘t live with out you
เธอ จงมอง ดู เถิดคนสวย
ไอ้ฉัน มันไม่หล่อ ไม่รวย
มันหมู ในอวย ของเธอ
ก็เลยทำ กัน ไม่เกรงใจ
กันบ้างเลย
อย่างน้อย ก็ควร บอกฉัน
อย่างน้อย ก็ควร บอกกัน
อย่างน้อย ก็ควร บอกฉัน
อย่างน้อย ก็ควร บอกฉัน
อู เย๊ เฮ