หมั้นแฟนด้วยแหวนแม่

หมั้นแฟนด้วยแหวนแม่

เนื้อเพลง หมั้นแฟนด้วยแหวนแม่

.ฮักเฮาสุกงอม
แต่ความพร้อมอ้ายยังบ่มี
สัญญาปากเปล่านานปี
อ้ายกลัวคนดีเปลี่ยนใจ
จึงยอมถอดแหวน
ที่แม่เคยสวมนิ้วให้
มาเป็นแหวนหมั้นใจ
สวมนิ้วนางข้างซ้ายคนดี
.ด้วยแรงที่มี
อ้ายคนนี้ทุ่มเทอดทน
หาทางหักด่านความจน
สร้างตนมั่นคงกว่านี้
คนเรียนบ่สูง
ได้งานเงินน้อยเหลือที่
หาบ่หยุดทั้งปี
เหลือค้างบัญชีสี่ร้อย
แหวนแม่วงน้อย
ถอดจากนิ้วก้อยอ้ายนี้
สวมนิ้วนางเจ้าได้พอดี
บ่งชี้เป็นคนที่คอย
หมั้นบ่เป็นทางการ
อยู่ที่ร้านจิ้มจุ่มปากซอย
บ่แม่นมักง่ายเด้อกลอย
เข้าใจอ้ายหน่อยเด้อนาง
.ฮักเฮาสุกงอม
แต่ความพร้อมอ้ายยังบ่พอ
ให้แหวนแม่จองใจรอ
เก็บเงินได้พอดังหวัง
สิไปสู่ขอ
ให้เป็นทางการอีกครั้ง
สวมแหวนแม่ไปพลางๆ
ระหว่างอ้ายยังสร้างตัว

.ฮักเฮาสุกงอม
แต่ความพร้อมอ้ายยังบ่พอ
ให้แหวนแม่จองใจรอ
เก็บเงินได้พอดังหวัง
สิไปสู่ขอ
ให้เป็นทางการอีกครั้ง
สวมแหวนแม่ไปพลางๆ
ระหว่างอ้ายยังสร้างตัว