หมดไป

หมดไป

เนื้อเพลง หมดไป

ดนตรี..5..Bars……..
…3…4…5
สิ่งใด สิ่งไหน
ไม่เหมือน สิ่งนั้น
ห่างไกล แค่ไหน
ที่ฉัน ต้องการ
กลับกลาย เปลี่ยนไป
ไม่เหมือน เมื่อวาน
กลับเหลือ แค่ฉัน
และฉัน
ที่ต้องหมดไป
ที่ต้องขาดไป
ต้องเจ็บไป เสียใจ
เมื่อเธอเปลี่ยนไป
ที่เคยสุขใจ หมดแล้ว
หมดไป ขาดไป
ที่ต้องหมดไป หมดใจ
ที่ต้องขาดไป ขาดใจ
ที่ต้องเจ็บไป เจ็บใจ
เสียใจ
เมื่อเธอเปลี่ยนไป
เปลี่ยนใจ
ที่เคยสุขใจ
เก็บไว้ หมดแล้ว
ดนตรี..18..Bars
16…17…18
ที่ต้องหมดไป หมดใจ
ที่ต้องขาดไป ขาดใจ
ที่ต้องเจ็บไป เจ็บใจ
เสียใจ
เมื่อเธอเปลี่ยนไป
เปลี่ยนใจ
ที่เคยสุขใจ
เก็บไว้ หมดแล้ว
โฮ โฮ้ หมดไป
ขาดไป
เจ็บไป หมดไป