หนูไม่อยากเป็นสาว

หนูไม่อยากเป็นสาว

เนื้อเพลง หนูไม่อยากเป็นสาว

หนูไม่อยากเป็นสาว
หนูไม่อยากเป็นสาว
เพราะถ้าเกิดเป็นสาว
มันคงกลุ้ม จะมีหนุ่มรุมซิว
ละถ้าหากเป็นสาว
มันก็ต้องเป็นสิว
แล้วต้องถูกจับนิ้ว
จับมือ ถูกตื้อจากคน.
โอๆๆโอย
หนูไม่อยากเป็นสาว
โอๆๆโอย
หนูไม่อยากถูกสน
โอๆๆๆโอย
หนูไม่อยากถูกคน
พราก หนู ไปจากแม่พ่อ
หนูไม่อยากเป็นสาว
กลัวเจ้าบ่าวมาขอ
หนูจะอยู่กะแม่
กะพ่อ นั่งขอเงินใช้
หนูไม่อยากเป็นสาว
หนูไม่อยากเป็นสาว
เพราะถ้าเกิดเป็นสาว
มันคงกลุ้ม จะมีหนุ่มรุมซิว
ละถ้าหากเป็นสาว
มันก็ต้องเป็นสิว
แล้วต้องถูกจับนิ้ว
จับมือ ถูกตื้อจากคน.
โอๆๆโอย
หนูไม่อยากเป็นสาว
โอๆๆโอย
หนูไม่อยากถูกสน
โอๆๆๆโอย
หนูไม่อยากถูกคน
พราก หนู ไปจากแม่พ่อ
หนูไม่อยากเป็นสาว
กลัวเจ้าบ่าวมาขอ
หนูจะอยู่กะแม่
กะพ่อ นั่งขอเงินใช้