หนูอยากฟังลำ

เนื้อเพลง หนูอยากฟังลำ

หนูไม่ใช่คนอีสาน
หนูไม่ใช่คนอีสาน
แต่หนูนั้น ชอบฟังลำ
ชอบร้อง ชอบลำ
ทุกเช้าทุกค่ำฟังลำเรื่อยมา
บางคำ ฟังรู้
บางคำไม่รู้หนูกลุ้มอุรา
วันนี้หนูเลยอยากหา
คนแปลภาษาอีสานให้ฟัง
.ถ้าหากมีผู้รู้ใจ
ถ้าหากมีผู้รู้ใจ
สอนภาษาให้หนูคงโชคดี
มาเลย คุณพี่
สาวคนนี้ยังรอจะฟัง
อยากเก่ง ภาษา
อยากรู้ภาษาอีสานเสียจัง
หากหนุ่มอีสานมานั่ง
อยู่เคียงข้างจะถามทันที
.คำว่าอีหลีอีหลอ
มะยึกมะย้องขอให้บอกด้วย
ต่อมาคำว่าหนหวย
แปลให้ด้วยช่วยบอกหน่อยพี่
แล้วคำพูดว่ากำก่า
กับบ่หัวซาหนูงงเต็มที
ขอให้พี่เอ่ยวจี
คำเหล่านี้แปลว่าอย่างไร
.ถ้าหากใครเมตตาหนู
ถ้าหากใครเมตตาหนู
มาช่วยเป็นครูมาดูมาแล
มาคอย เทคแคร์
มาคอยดูแลสอนภาษาให้
หนูจะ ยินยอม
เอียงแก้มให้หอม
ทั้งขวาและซ้าย
แล้วจะขอตามพี่ไป
เป็นสะใภ้อีสานเสียเลย
….ดนตรี…..
คำว่าอีหลีอีหลอ
มะยึกมะย้องขอให้บอกด้วย
ต่อมาคำว่าหนหวย
แปลให้ด้วยช่วยบอกหน่อยพี่
แล้วคำพูดว่ากำก่า
กับบ่หัวซาหนูงงเต็มที
ขอให้พี่เอ่ยวจี
คำเหล่านี้แปลว่าอย่างไร
.ถ้าหากใครเมตตาหนู
ถ้าหากใครเมตตาหนู
มาช่วยเป็นครูมาดูมาแล
มาคอย เทคแคร์
มาคอยดูแลสอนภาษาให้
หนูจะ ยินยอม
เอียงแก้มให้หอม
ทั้งขวาและซ้าย
แล้วจะขอตามพี่ไป
เป็นสะใภ้อีสานเสียเลย