หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

เนื้อเพลง หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

.. หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
ทิ้ง บ้านมาเมืองใหญ่
อยู่กับความ ศิวิไลย์
แล้ว ไงมันมีแต่เรื่อง ราว
เรื่อง งานไม่ได้พัก
รัก ก็ไม่เอาอ่าว
อยู่ ไปมันยิ่งเหงา
ถึง คราวต้องลาไปพัก ใจ
หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
ย้อน คิดถึงบ้านเก่า
กลิ่น ไอที่บ้านเรา
หาย ใจเข้าไปก็ชื่น ฉ่ำ
เมือง กรุงเมือง ฟ้า
แต่ฟ้า ไม่ได้เป็น ของเรา
คืนวัน ช่างเหงา
จะหา ใครสักคน เข้าใจ
กี่ วันที่ผ่านไป
หัวใจ ก็ยังอยู่บ้าน เดิม
หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
คิดถึงบ้าน ที่เคยอยู่
ต่อ ให้ไม่น่าดู
ก็ดู ว่ายังเป็นบ้าน เรา
.. หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
ทิ้ง บ้านมาเมืองใหญ่
อยู่กับความ ศิวิไลย์
แล้ว ไงมันมีแต่เรื่อง ราว
หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
ย้อน คิดถึงบ้านเก่า
กลิ่น ไอที่บ้านเรา
หาย ใจเข้าไปก็ชื่น ฉ่ำ
เมือง กรุงเมือง ฟ้า
แต่ฟ้า ไม่ได้เป็น ของเรา
คืนวัน ช่างเหงา
จะหา ใครสักคน เข้าใจ
กี่ วันที่ผ่านไป
หัวใจ ก็ยังอยู่บ้าน เดิม
หนุ่มสุพรรณ ฝัน หวาน
คิดถึงบ้าน ที่เคยอยู่
ต่อ ให้ไม่น่าดู
ก็ดู ว่ายังเป็นบ้าน เรา