หนุ่มนาข้าวสาวนาบัว

หนุ่มนาข้าวสาวนาบัว

เนื้อเพลง หนุ่มนาข้าวสาวนาบัว

ดนตรี
(ช)พี่เป็นหนุ่มนาข้าว
(ญ)น้องเป็นสาวนาบัว
(ช)สวยจริงๆ ทูนหัวเหมือนบัวกำลังเบ่งบาน
(ญ)อย่ามาทำปากหวาน
(ช)ใช่ว่ายืนยันด้วยใจ
(ช)อยากจะเลิกทำข้าว
(ญ)อ้าวจะเลิกทำไม
(ช)สู้ราคาไม่ไหว
(ญ)เห็นใจราคาไม่ชัวร์
(ช)อยากมาทำนาบัว
(ญ)ไม่กลัวหรือหนามคม
(ช)คมไม่กลัวพี่กลัวไม่คม
(ญ)ตื้อบรมเลยนะพ่อคุณ
(ช)ดอกบัวยังคู่บุญ แม่คุณจะคู่ใคร
(ญ)คู่กลับใครก็ได้ขออย่าให้ช้ำตรม
(ช)พี่เป็นหนุ่มนาข้าว
(ญ)น้องเป็นสาวนาบัว
(ช)เกษตรเหมือนกันอย่ากลัว
มาร่วมหัวครัวเดียวเกลียวกลม
(ญ)อ้อ!ดีนะเหมาะสม
(ช+ญ)รักเรารื่นรมย์ทั้งหนุ่มนาข้าวทั้งสาวนาบัว
ดนตรี
(ช)คมไม่กลัวพี่กลัวไม่คม
(ญ)ตื้อบรมเลยนะพ่อคุณ
(ช)ดอกบัวยังคู่บุญ แม่คุณจะคู่ใคร
(ญ)คู่กลับใครก็ได้ขออย่าให้ช้ำตรม
(ช)พี่เป็นหนุ่มนาข้าว
(ญ)น้องเป็นสาวนาบัว
(ช)เกษตรเหมือนกันอย่ากลัว
มาร่วมหัวครัวเดียวเกลียวกลม
(ญ)ออ้!ดีนะเหมาะสม
(ช+ญ)รักเรารื่นรมย์ทั้งหนุ่มนาข้าวทั้งสาวนาบัว