หนึ่งหญิงสองชาย

หนึ่งหญิงสองชาย

ฟังเพลง หนึ่งหญิงสองชาย

https://youtube.com/watch?v=k5O30DJDdw4

เนื้อเพลง หนึ่งหญิงสองชาย

หนึ่งหญิง..สองชาย
ไม่หมายไม่คิดจะเป็นไปได้
คงเคราะห์แหละกรรม
นำรักเป็นไป
เจอผู้ชายคนใหม่
ทั้งที่เก่า ก็ยังรัก
จะทำ..ฉันใด
ยากไซร้ปัญหาหัวใจแสนหนัก
คนนั้นก็ดี คนนี้ก็รัก
ยากเหลือที่จะหัก
คนไหนจากใจของเรา
หากแม้น
ตัดใจเลือกใครคนหนึ่ง
ทิ้ง คนหนึ่ง ก็คง ต้องเศร้า
เคราะห์กรรม ทำบาป กับเขา
อกหักเพราะมือเรา
ขยี้ แหลกราญ
หนึ่งหญิง..สองชาย
อาจคล้ายวันทอง
สองใจสามานย์
สวรรค์ท่านรู้ ใครหรือบันดาล
ใจแท้ไม่ต้องการ
สองชายสิหมายหญิงเดียว

หากแม้น
ตัดใจเลือกใครคนหนึ่ง
ทิ้ง คนหนึ่ง ก็คง ต้องเศร้า
เคราะห์กรรม ทำบาป กับเขา
อกหักเพราะมือเรา
ขยี้ แหลกราญ
หนึ่งหญิง..สองชาย
อาจคล้ายวันทอง
สองใจสามานย์
สวรรค์ท่านรู้ ใครหรือบันดาล
ใจแท้ไม่ต้องการ
สองชายสิหมายหญิงเดียว..