หนาว

หนาว

เนื้อเพลง หนาว

ตัวอย่างเนื้อเพลง

หนาว ใจมันหนาวเหลือเกิน
เหงา มันเหงาจนเหลือทน
ถึง ถึงคนอยู่แสนไกล
เธอ แด่เธอที่จากไป