หนาวรัก

เนื้อเพลง หนาวรัก

…..ดนตรี..12……
.11..12.เมื่อขาดคู่ชม
หนาวลม หน้าหนาว
ก็หนาว จนสั่น
.หมอกตกเป็นควัน
หนาวคืน หนาววัน
สะท้าน ใจจริง
.หนาวด้วยลม
ผ้าห่มกันหนาว
แต่หนาวใจ ปวดร้าว ยิ่ง
.โธ่หนาวใจ หนาวจริง
ไร้คู่แอบอิง จะผิงไฟก็สั่น
*.โอ้ อกเอ๋ย
หนาวเอยหนาวใจ
หนาวรักให้ป่วนปั่น
มีชู้ คู่ชีวัน
อกแนบแอบฉัน
อบ อก กัน อุ่นใจ
.หากมีเธอมา
เพียงยิ้ม เยือนหน้า
เหมือนว่า ผิงไฟ
.อบอุ่น เรื่อยไป
อุ่นถึง ดวงใจ
อยู่ไหน ก็อุ่นเอย..
ดนตรี..4……….
3..4.เมื่อขาดคู่ชม
หนาวลม หน้าหนาว
ก็หนาว จนสั่น
.หมอกตก เป็นควัน
หนาวคืน หนาววัน
สะท้าน ใจจริง
.หนาวด้วยลม
ผ้าห่มกันหนาว
แต่หนาวใจ ปวดร้าว ยิ่ง
โธ่หนาวใจ หนาวจริง
ไร้คู่แอบอิง จะผิงไฟก็สั่น
.โอ้ อกเอ๋ย

หนาวเอย หนาวใจ
หนาวรักให้ป่วนปั่น
มีชู้คู่ชีวัน อกแนบแอบฉัน
อบ อก กัน อุ่นใจ
.หากมีเธอมา
เพียงยิ้ม เยือนหน้า
เหมือนว่า ผิงไฟ
อบอุ่น เรื่อยไป
อุ่นถึงดวงใจ
อยู่ไหน ก็อุ่นเอย……