หนามสีชมพู

หนามสีชมพู

เนื้อเพลง หนามสีชมพู

.ก็ทั้งที่รู้
รู้ความจริงทุกอย่าง
ว่าใจเธอมีเพียงแต่เขา
ปล่อยให้ฉันนอนหนาว
ต้องนอนกอดแสงดาว
ไม่มีเธอ เป็นผ้าห่มคลุมกาย
.อกที่ฉันเคยหนุน
คงจะมีเขาอยู่
เฝ้าคลอเคล้ากันจนสุขใจ
ยิ่งคิดยิ่งใจหาย
แต่ใจไม่อาจห้ามใจ
เพราะรักเธอ แม้ต้องรอก็ยอม
.เปรียบดังหนาม
คอยทิ่มคอยซ้ำหัวใจอยู่
และก็รู้
ว่าต้องเจ็บปวดเพียงไหน
แต่คมหนาม
ยังหวานยังซึ้ง จึงทนได้
แลกกับรัก ของเธอสักครั้ง
.อาจไม่มีวันนั้น
ที่เธอมาเห็นใจ
ก็ยินดี จะเป็นส่วนเกิน
แค่อย่าทำห่างเหิน
แค่เพียงอย่าหมางเมิน
ฉันจะคอยวันที่เธอเปลี่ยนใจ
Solo………
.ก็ทั้งที่รู้ รู้ความจริงทุกอย่าง
ว่าใจเธอมีเพียงแต่เขา
ปล่อยให้ฉันนอนหนาว
ต้องนอนกอดแสงดาว
ไม่มีเธอ เป็นผ้าห่มคลุมกาย
.อกที่ฉันเคยหนุน
คงจะมีเขาอยู่
เฝ้าคลอเคล้ากันจนสุขใจ
ยิ่งคิดยิ่งใจหาย
แต่ใจไม่อาจห้ามใจ
เพราะรักเธอ แม้ต้องรอก็ยอม
.เปรียบดังหนาม
คอยทิ่มคอยซ้ำหัวใจอยู่
และก็รู้
ว่าต้องเจ็บปวดเพียงไหน
แต่คมหนาม
ยังหวานยังซึ้ง จึงทนได้
แลกกับรักของเธอสักครั้ง
.อาจไม่มีวันนั้น
ที่เธอมาเห็นใจ
ก็ยินดี จะเป็นส่วนเกิน
แค่อย่าทำห่างเหิน
แค่เพียงอย่าหมางเมิน
ฉันจะคอยวันที่เธอเปลี่ยนใจ.