หนอนไฟ

เนื้อเพลง หนอนไฟ

ดนตรี…….
หนอนตัวอ่อน มาแล้ว
มาเป็นแนว ขบวนรถไฟ
ส่าย เอว ยักย้าย
หมุนตัวไปตามทำนอง
บางที ก็มีกรีดร้อง
เสียงดังกึกก้อง ร้องไปเต้นไป
ใจ มันอ่อนอีกแล้ว
เมื่อนางแมว มาเป็นหนอนไฟ
รักเธอได้ไหม เอวเธอไว เหมือนตัวหนอน
น่ารัก เสียจริงงามงอน
แม่ตัวหนอน ใส่ร้องเท้าไฟ
จึงอยาก ให้เธอ
เต้นกับฉันได้ไหม
เต้น เธอสะใจ บอกเอาไว้ ว่ามัน
จึงอยากให้เธอ มาลองนอนแช่น้ำมัน
ไม่เต้นกัน คนๆนั้น ไม่ใช่หนอน
ใคร อยากจะเป็นหนอนไฟ
เอว มันอ่อนอีกแล้ว
คงไม่แคล้วต้องเป็นหนอนไฟ
จูงมือกันไป จับหัวไหล่ แล้วส่ายตัวหนอน
เริ่มกันสี่ห้าคนก่อน ถ้าอยากเป็นหนอน
ใส่รองเท้าไฟ…

ดนตรี……….
จึงอยาก ให้เธอ
เต้นกับฉันได้ไหม
เต้น เธอสะใจ บอกเอาไว้ ว่ามัน
จึงอยากให้เธอ มาลองนอนแช่น้ำมัน
ไม่เต้นกัน คนๆนั้น ไม่ใช่หนอน
ใคร อยากจะเป็นหนอนไฟ
เอว มันอ่อนอีกแล้ว
คงไม่แคล้วต้องเป็นหนอนไฟ
จูงมือกันไป จับหัวไหล่ แล้วส่ายตัวหนอน
เริ่มกันสี่ห้าคนก่อน ถ้าอยากเป็นหนอน
ใส่รองเท้าไฟ
จึงอยาก ให้เธอ
เต้นกับฉันได้ไหม
เต้น เธอสะใจ บอกเอาไว้ ว่ามัน
จึงอยากให้เธอ มาลองนอนแช่น้ำมัน
ไม่เต้นกัน คนๆนั้น ไม่ใช่หนอน
ใคร อยากจะเป็นหนอนไฟ…