หงส์กับกา

หงส์กับกา

เนื้อเพลง หงส์กับกา

……..(ดนตรี)……..
ช)เฝ้า..มองจอมขวัญ
ละเมอหมายมั่น
ฝันรักไม่วาย
ญ)มองดู..ตัวชั่วไฉน
เป็นกระต่าย
แต่หมายชมจันทร์
ช)อก..เอ๋ยจรกา
หลงรักบุษบา
ทุกเวลาจาบรรพ์
ไม่..เจียมใจฉัน
หมายชมดวงจันทร์
ก็พลันช้ำอุรา
ญ)ห่าง..กันแค่ไหน
ยังแลเห็นได้
เหมือนหงส์กับกา
ยูงไพรใจปรารถนา
เหลิงเมฆาต้องถลาลงตม
ช)เปรียบ..ตัวเป็นกา
ควรหรือจะพา
หงส์ลงมาเชยชม
ต้อง..ทนขื่นขม
หลงรักจึงตรม
ชวดชมแล้วซิเรา..

…….(ดนตรี)……….
ญ)โอ้..กากับหงส์
สูงเกินเหิรส่งเห็นหงส์แต่เงา
เจียมใจเราไม่เทียมเขา
ลืมดูเงาโฉดเฉาเพียงใด
ช)อก..เอ๋ยมีกรรม
ชั่วช้ารูปทราม
รับเคราะห์กรรมทนไป
ญ)ชาติ..ก่อนทำไว้
แม้นมีชาติใหม่
ให้งามล้ำใครเอย..