สู้ไม่ไหว

สู้ไม่ไหว

เนื้อเพลง สู้ไม่ไหว

แยก ไม่ออก ใช่ไหม
ว่ารัก หรือลวงหลอก
เธอ จะเหนื่อย บ้างไหม
เพราะใจ มีมากมาย
กลัว ว่าเธอ สับสน
ไม่รู้ ว่าใคร
ที่ต้อง เตรียม แสดง ละคร
ออกไป ให้ดี
ทุกทุกอย่าง ผ่านไป
ขอใจ คืนกลับมา
เมื่อมันเกิด ปัญหา
ก็คง ต้องร่ำลา วันนี้
อยากปิดหู ปิดตา
หนีหน้า ไกล
สู้ไม่ไหว กับคน
เล่ห์เหลี่ยม มาก มาย
ต่อไปนี้ จะขอ เดิน ทางใหม่
จะเก็บใจ
เอาไว้ ให้คน รักเดียว
ทน กับเธอ นานแล้ว
เหนื่อยใจ เสียมากมาย
ทน ต่อไป ไม่ไหว
ตัดใจ ให้ลง
เธอ สุขใจ ใช่ไหม
อยากถาม ตรงตรง
ที่ให้ ใครใคร เทใจ งมงาย
ลุ่มหลง รักเธอ
ทุกทุกอย่าง ผ่านไป
ขอใจ คืนกลับมา
เมื่อมันเกิด ปัญหา
ก็คง ต้องร่ำลา วันนี้
อยากปิดหู ปิดตา
หนีหน้า ไกล
สู้ไม่ไหว กับคน
เล่ห์เหลี่ยม มาก มาย
ต่อไปนี้ จะขอ เดิน ทางใหม่
จะเก็บใจ
เอาไว้ ให้คน รักเดียว
Solo 4 Bars…3…
4..อยากปิดหู ปิดตา
หนีหน้า ไกล
สู้ไม่ไหว กับคน
เล่ห์เหลี่ยม มาก มาย
ต่อไปนี้ จะขอ เดิน ทางใหม่
จะเก็บใจ
เอาไว้ ให้คน รักเดียว
จะเก็บใจ
เอาไว้ ให้คน รักเดียว