สุขกันเถอะเรา

สุขกันเถอะเรา

เนื้อเพลง สุขกันเถอะเรา

…ดนตรี…
..สุขกันเถอะเรา
เศร้าไปทำไม
อย่ามัวอาลัยคิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา
อย่ามัวซมเซาทุกคนเราทนมัน
..โลกคือละคร อย่าอาวรณ์เลย
สุขทุกข์ยังเคย
รับและเป็นเช่นกัน
ปล่อยไปตามบุญ
และกรรมบันดาล
อย่ามัวโศกศัลย์
ยิ้มสู้มันเป็นไร
..เชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจ
ลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่น
..สุขกันเถอะดีอย่ามัวรีรอ
อย่าทำหน้างอ
ยิ้มนิดพอใจชื่น
ชืพจะดำรงค์
อยู่ยงคงคืน
ต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
…ดนตรี…
..สุขกันเถอะเรา
เศร้าไปทำไม
อย่ามัวอาลัยคิดร้อนใจไปเปล่า
เกิดมาเป็นคน.อดทนเถอะเรา
อย่ามัวซมเซาทุกคนเราทนมัน
..โลกคือละคร
อย่าอาวรณ์เลย
สุขทุกข์ยังเคยรับและเป็นเช่นกัน
ปล่อยไปตามบุญ
และกรรมบันดาล
อย่ามัวโศกศัลย์
ยิ้มสู้มันเป็นไร

..เชิญสำราญ.ร่วมเบิกบานดวงใจ
ลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่น
..สุขกันเถอะดีอย่ามัวรีรอ
อย่าทำหน้างอ
ยิ้มนิดพอใจชื่น
..ชีพจะดำรงค์
อยู่ยงคงคืน
ต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
..โลกคือละคร
ทุกคนต้องแสดง
ทุกคนทนไป อย่าอาลัย
ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย
..โลกคือละคร
ทุกคนต้องแสดง
ทุกคนทนไป อย่าอาลัย
ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย..