สิ่งสุดท้ายคือเธอ

สิ่งสุดท้ายคือเธอ

เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ

..บางคืนเหงาเศร้าตรม ฤทัย
สุด จะฝืน กล้ำกลืน น้ำตา
เฝ้า แต่คิด ถึงเธอ เรื่อยมา
ปล่อยให้ฉัน เฝ้าคอย.
เธอเคยย้ำ ว่าจะทำ ตามสัญญา
จะ ไม่ขอ เปลี่ยนแปร ผันไป
แล้ว วันนี้ ทำไมห่างไกล
ในหัวใจฉันเศร้า.
คอยความหวัง
เฝ้าคอย หลงคอย
สุข เสมอ เมื่อยามชิดเชย
โปรด เถิดหนา กลับมา พบกัน
สิ่งสุดท้าย คือเธอ
.บางคืนเหงาเศร้าตรม ฤทัย
สุด จะฝืน กล้ำกลืน น้ำตา
เฝ้า แต่คิด ถึงเธอ เรื่อยมา
ปล่อยให้ฉัน เฝ้าคอย.
เธอเคยย้ำ ว่าจะทำ ตามสัญญา
จะ ไม่ขอ เปลี่ยนแปร ผันไป
แล้ว วันนี้ ทำไมห่างไกล
ในหัวใจฉันเศร้า.
คอยความหวัง
เฝ้าคอย หลงคอย
สุข เสมอ เมื่อยามชิดเชย
โปรด เถิดหนา กลับมา พบกัน
สิ่งสุดท้าย คือเธอ