สิ่งดีดี

สิ่งดีดี

เนื้อเพลง สิ่งดีดี

คืนวันที่มีตลอดมา ชั่ววันอาจผ่านพ้นไป
เวลายาวนานสักเท่าไร เป็นเพียง ความทรงจำ ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน

แค่เพียงความทรงจำ ที่เคย ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน
แค่เพียงความทรงจำ ที่เคย

เพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตา
ทุกวันดีดีที่มีต่อกัน แค่ลืม แค่ลืม แค่ลืม
เพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตา
แค่เพียงความทรงจำ ที่เคย ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน แค่อยากลืม